NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Samtyckesbeslut

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Samtyckesbeslut är en form av beslut som det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav om. I hälso- och sjukvården är det endast patienten eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, aldrig hälso- och sjukvårdspersonalen. Exempelvis finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till insamling och bevarande av vävnadsprover och återfinns i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Samtyckesbeslut kan också avse behandling av personuppgifter.

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Beslut (inom hälso- och sjukvård)
 Samtyckesbeslut
 kan lämnas i : Association
 Samtyckesbeslut
 Samtycke

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Samtyckesbeslut i Socialstyrelsens termbank
tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Samtyckesbeslut
Motsvaras i informationsmodellen Text Beslut med attributet kod

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI