NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Vårdbegäran för egen räkning

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Vårdbegäran från patient eller företrädare för patient som initierar den individanpassade vårdprocessen.

 

Det finns en speciell typ av vårdbegäran för egen räkning som gäller att patienten vänder sig till specialistvården utan att gå via primärvården. Detta har vardagligt olika benämningar, till exempel ”egen vårdbegäran” eller ”egenremiss”. Sådana benämningar bör undvikas i fackspråket.

Relationer
Namn Början Slut
 initierar : Association
 Individanpassad vårdprocess
 Vårdbegäran för egen räkning
 avser : Association
 Vårdbegäran för egen räkning
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 uttrycks i : Association
 Vårdbegäran för egen räkning
 Kontaktorsak
 är en : Association
 Vårdbegäran för egen räkning
 Vårdbegäran

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsinitiering
Motsvaras i informationsmodellen Text Vårdbegäran för egen räkning

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI