NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Annan person

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen annan person håller information om person som på något sätt är relaterad till brukaren, men som inte är brukaren eller socialtjänstpersonal. Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en person ur allmänheten som gör en anmälan, en referensperson som lämnar uppgifter om en brukares personliga egenskaper och som brukaren själv hänvisar till, eller en sakkunnig som i sin yrkesroll kontaktas för att avge ett professionellt yttrande (till exempel hälso- och sjukvårdspersonal).

De exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

Det finns även möjlighet att dokumentera icke identifierade eller namngivna personer i brukarens omgivning genom att utelämna relationen till klassen person.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 0..1 CD_CV

Kod för den typ av annan person som avses.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av annan persons roll.

Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.

 
adress 0..* AD

Angivelse av adressinformation för utdelningsadress som en person har i sin roll som annan person, exempelvis utdelningsadress till polisman.

elektroniskAdress 0..* TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som annan person, exempelvis telefon eller personlig e-postadress.

Relationer
Namn Början Slut
 antar rollen : Association
 Person
 Annan person
 har uppdrag för : Association
 Annan person
 Organisation
 kan behöva dokumenteras om : Association
 Annan person
 Kommunikationssätt
  : Generalization
 Roll
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Annan person
Koncept Text Anhörig, Annan person, Företrädare och Närstående

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI