NI

Vy annan person

Klass - Vårdnadshavare

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Den vårdnadshavare som utses av domstol kallas särskilt förordnad vårdnadshavare.

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Företrädare
 Vårdnadshavare

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Vårdnadshavare i Socialstyrelsens termbank
förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn

Anmärkning: Rätten att företräda barnet i ekonomiska frågor och att förvalta dess tillgångar hör inte till vårdnaden utan till förmynderskapet. En vårdnadshavare är dock vanligen också förmyndare för barnet.
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram
NI