NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Individuell plan (inom socialtjänst)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Plan inom socialtjänst som beskriver planerade aktiviteterför en enskild brukare relaterat till ett specifikt måltillstånd, exempelvis individuell plan enligt LSS och vårdplan inför placering.

Relationer
Namn Början Slut
 syftar till att uppnå : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Måltillstånd (inom socialtjänst)
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Samordnad individuell plan
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Behandlingsplan enligt LVU
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Individuell plan enligt LSS
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Genomförandeplan vid placering av barn och unga
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Vårdplan inför placering
 dokumenteras som : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Uppgift i personakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsplan
Motsvaras i informationsmodellen Text Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI