NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Organisation

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen organisation håller information om verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna. Exempel är organisation inom socialtjänst, skolväsende eller polismyndighet.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 0..1 II

Angivelse av identitetsbeteckning för organisationen.

typ 0..1 CD_CV

Kod för vilken typ av organisation som avses, exempelvis nämnd eller enskild verksamhet.

namn 0..1 ST

Angivelse av organisationens namn.

adress 0..* AD

Angivelse av utdelningsadress för en organisation, exempelvis Råsundavägen 51, 169 57 Solna

elektroniskAdress 0..* TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation till organisation. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer till växel, e-postadress eller webbadress.   

Relationer
Namn Början Slut
 har uppdrag för : Association
 Socialtjänstpersonal
 Organisation
 har : Association
 Deltagande
 Organisation
 har uppdrag för : Association
 Annan person
 Organisation

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Organisation
Koncept Text Enskild verksamhet, Nämnd, Organisation, Organisation (inom socialtjänst) och Statens institutionsstyrelse

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI