NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Måltillstånd (inom socialtjänst)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Tillstånd som inte har observerats men som brukaren eller socialtjänstpersonal önskar uppnå efter utförda aktiviteter. Exempel på måltillstånd är att brukaren ska kunna klä på sig själv eller vara fri från missbruk.

Relationer
Namn Början Slut
 uttrycker vad som behövs för att uppnå : Association
 Behov
 Måltillstånd (inom socialtjänst)
 syftar till att uppnå : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Måltillstånd (inom socialtjänst)
 är ett : Association
 Måltillstånd (inom socialtjänst)
 Tillstånd (inom socialtjänst)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Måltillstånd (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till ”mål” samt attributet värde och vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI