NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Organisation

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen organisation håller information om verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna. Exempel som särskilt pekas ut som organisationer som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är kriminalvård och polismyndighet.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 0..1 II

Angivelse av identitetsbeteckning för organisationen.

typ 0..1 CD_CV

Kod för vilken typ av organisation som avses, exempelvis vårdgivare eller vårdenhet.

namn 0..1 ST

Angivelse av organisationens namn.

adress 0..* AD

Angivelse av utdelningsadress för en organisation, exempelvis Råsundavägen 51, 169 57 Solna

elektroniskAdress 0..* TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation till organisation. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer till växel, e-postadress eller webbadress.

Relationer
Namn Början Slut
 har : Association
 Deltagande
 Organisation
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 Organisation
 har uppdrag för : Association
 Annan person
 Organisation
 har mottagare : Association
 Remiss
 Organisation
 har avsändare : Association
 Remiss
 Organisation

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Organisation
Koncept Text Organisation, Organisation (inom hälso- och sjukvård), Vårdenhet och Vårdgivare

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI