NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Information på annat sätt

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Aktualisering genom information på annat sätt än genom en anmälan, ansökan eller begäran, om en omständighet som kan föranleda en åtgärd från nämnden.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Information på annat sätt
 Aktualisering

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsinitiering
Motsvaras i informationsmodellen Text Aktualisering med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI