NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Brukare

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen brukare håller information om person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten.

Exempel på brukare som särskilt pekas ut som person som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall är registerledare och medsökande. Om en ansökan om ekonomiskt bistånd gäller för fler än en person i ett hushåll får en gemensam personakt upprättas. Brukare i ett hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd och i vars namn personakten upprättas kallas ibland registerledare. Den som inte är registerledare kallas ibland medsökande. I vissa fall benämner man istället registerledaren sökande.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 0..1 II

Angivelse av identitetsbeteckning som en person har endast i rollen som brukare. Id för brukare kan användas då identitetsbeteckning för person är okänd eller inte bör anges. Person-id är vanligen personnummer eller samordningsnummer och lagras i attributet person-id i klassen person.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen person-id på person eller id på brukare.

adress 0..* AD

Angivelse av adressinformation för utdelningsadress som en person har i sin roll som brukare, exempelvis en särskild kallelseadress som skiljer sig från personens folkbokföringsadress. 

elektroniskAdress 0..* TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som brukare. Här avses även telefonnummer. Exempel är särskilt telefonnummer.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Uppgift i personakt
 Brukare
 antar rollen : Association
 Person
 Brukare
 avser : Association
 Brukare
 Uppgift i personakt
 kan behöva dokumenteras om : Association
 Brukare
 Kommunikationssätt
  : Generalization
 Roll
 Brukare

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgstagare
Koncept Text Brukare

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI