NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Resurs (inom socialtjänst)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom socialtjänst och som inte avser personer eller organisationer. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är pengar som betalas ut till brukaren.

Relationer
Namn Början Slut
 används i : Association
 Resurs (inom socialtjänst)
 Aktivitet (inom socialtjänst)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Resurs (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Resurs

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI