NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Person

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen person håller information om den mänskliga individen oavsett vilka roller den personen antar. De attribut som klassen innehåller beskriver egenskaper som personen har oavsett om personen har antagit rollen som vård- och omsorgstagare eller en annan roll. Attributen i klassen person motiveras framförallt av krav på att hålla uppgifter om vård- och omsorgstagare men kan även användas av andra roller.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
person-id 0..1 II

Angivelse av identitetsbeteckning som personen har oavsett vilken roll personen antar (vanligtvis personnummer eller samordningsnummer).

förnamn 0..* ST

Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.

efternamn 0..1 ST

Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

mellannamn 0..1 ST

Angivelse av mellannamn, som är ett namn som kan bäras för att visa gemenskap med en förälder eller en make som bär detta namn som efternamn. Man kan också bära ett eget tidigare efternamn som mellannamn om man bytt till makes eller registrerad partners efternamn.

tilltalsnamnsmarkering 0..1 INT

Angivelse av tilltalsnamnsmarkering, som används för att markera vilket av de angivna förnamnen som är personens tilltalsnamn. Giltiga värden är 10-99 där den första siffran anger vilket av de angivna förnamnen som är tilltalsnamnet (1 motsvarar första namnet och så vidare) och den andra siffran anger det eventuella andra tilltalsnamnet om dubbelnamn är aktuellt. Om inte är den andra siffran 0.

kön 0..1 CD_CV

Angivelse av vilket kön personen har enligt folkbokföringen.

födelsedatum 0..1 TS_DATE_FULL

Angivelse av vilket datum personen är född.

sekretessmarkering 0..1 BL_NONNULL

Angivelse av sekretessmarkering enligt Skatteverket.

skyddad folkbokföring 0..1 BL_NONNULL

Angivelse av skyddad folkbokföring enligt Skatteverket.

adress 0..* AD

Angivelse av utdelningsadress för en person, exempelvis Storgatan 3, 459 33 Ljungskile.

elektroniskAdress 0..* TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer eller e-postadress.

Relationer
Namn Början Slut
 antar rollen : Association
 Person
 Vård- och omsorgspersonal
 antar rollen : Association
 Person
 Vård- och omsorgstagare
 antar rollen : Association
 Person
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Person

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI