NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Vårdplan inför placering

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Individuell plan inom socialtjänst som bl.a. beskriver de särskilda insatser som behövs, det sätt på vilket den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående ska ordnas, målet med vården, och den vårdbehövandes syn på den planerade vården när någon behöver vårdas vid placering vid HVB eller familjehem.

Denna vårdplan upprättas inför placering enligt både LVU och SoL och kan gälla både barn och vuxna.

 

Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kommer att ses över.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Vårdplan inför placering

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsplan
Motsvaras i informationsmodellen Text Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI