NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Vård- och omsorgspersonal

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen vård- och omsorgspersonal håller information om person som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 0..1 II

Angivelse av identitetsbeteckning som en person har när denne arbetar i rollen som vård- och omsorgspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom vård och omsorg. Till exempel kan en handläggare eller barnmorska ha en identitetsbeteckning i sin roll som socialtjänstpersonal respektive hälso- och sjukvårdspersonal.

befattning 0..1 CD_CV|ST

Kod eller text för den befattning en vård- och omsorgspersonal har i sitt uppdrag inom ramen för en organisation. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar.

adress 0..* AD

Angivelse av utdelningsadress som en person har i sin roll som vård- och omsorgspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom vård och omsorg.

elektroniskAdress 0..* TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som vård- och omsorgspersonal. Här avses även telefonnummer. Exempel är direktnummer eller personlig e-postadress.

Relationer
Namn Början Slut
 antar rollen : Association
 Person
 Vård- och omsorgspersonal
 dokumenteras av : Association
 Beslutsstatus
 Vård- och omsorgspersonal
 har uppdrag för : Association
 Vård- och omsorgspersonal
 Organisation
  : Generalization
 Roll
 Vård- och omsorgspersonal

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Vård- och omsorgspersonal

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI