NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Individuellt inriktad insats

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Exempel på individuellt inriktad insats är försörjningsstöd, hemtjänst, daglig verksamhet och personlig assistans.

Relationer
Namn Början Slut
 kan helt eller delvis tillgodoses av : Association
 Behov
 Individuellt inriktad insats
 består av : Association
 Individuellt inriktad insats
 Aktivitet (inom socialtjänst)
 verkställs inom ramen för : Association
 Individuellt inriktad insats
 Uppdrag

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Motsvaras i informationsmodellen Text Aktivitet
Socialstyrelsens termbank Text Individuellt inriktad insats i Socialstyrelsens termbank
(Inom socialtjänst:) insats som en brukare kan få efter en individuell behovsprövning.

Anmärkning: Kortformen insats kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om en insats från socialtjänsten som är individuellt inriktad. Annars bör man använda den längre termen individuellt inriktad insats. Individuellt inriktade insatser omfattar både insatser som är frivilligt mottagna av brukaren (bistånd och LSS-insatser) och insatser som ges med tvång med stöd av LVU eller LVM.

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI