NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Dokument

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen dokument håller information om samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett dokument inte nödvändigtvis behöver vara ett papper. Klassen används när en specifik samling av information behöver hållas samman som en enhet och tillföras olika typer av metadata, exempelvis en signatur av ett beslutsunderlag (som i sig består av enskilda uppgifter) eller dokumentation om att en viss samling uppgifter har lämnats ut till annan myndighet. Dokument kan innehålla explicita relationer mellan de uppgifter i patientjournal eller personakt som dokumentet består av. Exempel är ett utlåtande där man vill beskriva att en aktivitet har orsak i ett tidigare observerat tillstånd.

 

Ett dokument kan också följa en tillämpad modell. Denna innehåller en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i patientjournal eller personakt med tillhörande relationer. Exempel är ett dödsorsaksintyg som följer den på förhand fastställda strukturen för denna specifika typ av intyg.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
titel 0..1 ST

Ord eller fras avsedd för identifikation av ett dokument.

Detta attribut ska användas i de fall dokument inte följer en standardiserad vy.

Relationer
Namn Början Slut
 följer : Association
 Tillämpad modell
 Dokument
 innehåller : Association
 Dokument
 Samband
 innehåller : Association
 Dokument
 Uppgift i patientjournal eller personakt
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Dokument

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI