NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Uppdrag

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

En uppgift som ges till en utförare av individuellt inriktade insatser inom socialtjänst. Uppdraget kan avse hela eller delar av en insats.

Relationer
Namn Början Slut
 kan utföra : Association
 Organisation (inom socialtjänst)
 Uppdrag
 verkställs inom ramen för : Association
 Individuellt inriktad insats
 Uppdrag

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Motsvaras i informationsmodellen Text Aktivitet

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI