NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Vårdbegäran

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen vårdbegäran håller information om begäran om erhållande av hälso- och sjukvård.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
tidpunkt 1 TS

Angivelse av tidpunkt då en vårdbegäran framställs.

orsak 0..1 ST

Angivelse av orsak till vårdbegäran som uttrycks i en textuell beskrivning.

För remiss benämns detta vanligtvis frågeställning.

För vårdbegäran för egen räkning benämns denna kontaktorsak.

prioritet 0..1 CD_CV

Kod för hälso- och sjukvårdens prioritering av vårdbegäran.

Relationer
Namn Början Slut
 gäller : Association
 Vårdbegäran
 Vårdbegäranstatus
  : Generalization
 Vårdbegäran
 Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part
  : Generalization
 Vårdbegäran
 Remiss
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal
 Vårdbegäran

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsinitiering
Koncept Text Kontaktorsak och Vårdbegäran för egen räkning

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI