NI

Vy annan person

Klass - Ombud

Egenskaper
Namn Värde

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
attribute Unspecified

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Företrädare
 Ombud

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Ombud i Socialstyrelsens termbank
person som har fullmakt att föra talan för annan person eller grupp och bevaka personens eller gruppens intressen
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram
NI