NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Begäran om LSS-insats

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Begäran om LSS-insats
 Aktualisering

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Begäran om LSS-insats i Socialstyrelsens termbank
begäran till ansvarig nämnd om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Anmärkning: En begäran om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innebär att det hos nämnden uppkommer ett ärende. En begäran om LSS-insats kan vara skriftlig eller muntlig. Den kan framställas av den enskilde själv eller av hans eller hennes legala företrädare.
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsinitiering
Motsvaras i informationsmodellen Text Aktualisering med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI