NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Vårdbegäranstatus

Egenskaper
Namn Värde

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
kod 1 CD_CV

Kod för den status som vårdbegäran har. Attributet kan exempelvisanvändas för att beskriva att vårdbegäran har mottagits, bedömts eller accepterats.

tidpunkt 1 TS Angivelse av vid vilken tidpunkt status för en vårdbegäran uppnåtts.

Relationer
Namn Början Slut
 gäller : Association
 Vårdbegäran
 Vårdbegäranstatus

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI