NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Roll

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen roll håller information om i vilken funktion eller uppdrag ett deltagande sker. En roll innehåller de egenskaper som man förvärvar när man inträder i rollen.

Relationer
Namn Början Slut
 utförs av innehavare av : Association
 Roll
 Deltagande
  : Generalization
 Roll
 Vård- och omsorgstagare
  : Generalization
 Roll
 Vård- och omsorgspersonal
  : Generalization
 Roll
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Saknas

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI