NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Nämnd

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Organisation (inom socialtjänst) som fullgör kommunens eller landstingets uppgifter enligt särskilda författningar. En nämnd kan både besluta om aktiviteter och själv utföra de beslutade aktiviteterna.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Nämnd
 Organisation (inom socialtjänst)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Organisation (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Organisation med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI