NI

Vy annan person

Klass - Registrerad partner

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som lever med annan person av samma kön och där parterna har låtit registrera sitt partnerskap.

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Anhörig
 Registrerad partner

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram
NI