NI

Vy annan person

Klass - Närstående

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Närstående
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Närstående i Socialstyrelsens termbank
person som den enskilde anser sig ha en nära relation till

Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram
NI