NI

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begrepp - Dokument (inom vård och omsorg)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett dokument inte nödvändigtvis behöver vara ett papper.

En specifik samling av information kan behöva hållas samman som en enhet och tillföras olika typer av metadata, exempelvis en signatur av en epikris (som i sig består av enskilda uppgifter),eller dokumentation om att en specifik samling uppgifter har lämnats ut till annan myndighet. Dokument kan innehålla explicita relationer mellan de uppgifter i patientjournal eller personakt som dokumentet består av. Exempel är ett utlåtande där man vill beskriva att en aktivitet har orsak i ett tidigare observerat tillstånd.

Relationer
Namn Början Slut
 baseras på : Association
 Dokument (inom vård och omsorg)
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 är en : Association
 Dokument (inom vård och omsorg)
 Uppgift i patientjournal eller personakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Dokument

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI