NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Samtyckesbeslut

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Samtyckesbeslut är en form av beslut som det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav om. I socialtjänst är det endast brukaren eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, aldrig socialtjänstpersonalen. Exempelvis beslut om att samtycka till att nämnden får kontakta andra myndigheter eller personer enligt 5 kap. 5 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Enligt samma paragraf måste återkallade samtycken dokumenteras.

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Beslut (inom socialtjänst)
 Samtyckesbeslut
 kan lämnas i : Association
 Samtyckesbeslut
 Samtycke

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Samtyckesbeslut i Socialstyrelsens termbank
tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke
Motsvaras i informationsmodellen Text Beslut med attributet kod
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Samtyckesbeslut (inom vård- och omsorg)

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI