NI

Vy annan person

Klass - Annan person

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som på något sätt är relaterad till vård- och omsorgstagaren men inte är vård- och omsorgstagare eller vård- och omsorgspersonal.

Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare.

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Anhörig
 Annan person
  : Association
 Närstående
 Annan person
  : Association
 Annan person
 Målsägande
  : Association
 Annan person
 Företrädare

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram
NI