NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Individanpassad process (inom socialtjänst)

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Den individuellt anpassade process inom socialtjänst som en brukare genomgår med syfte att identifiera och hantera problem, tillstånd och behov. Processen innefattar hela processen från aktualisering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljning kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.

Relationer
Namn Början Slut
  kan initiera : Association
 Aktualisering
 Individanpassad process (inom socialtjänst)
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i personakt
 Individanpassad process (inom socialtjänst)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Individanpassad process (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Individanpassad process i socialtjänst

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI