NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Resursegenskap

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Angivelse av egenskaper som en resurs kan ha, som inte kan utläsas från resursattributet typ. Exempel är egenskapen att blodet i en blodpåse har blodgruppen "AB+". Exempel på egenskap hos resurs som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är ett läkemedels läkemedelsform eller särskilda egenskaper hos de vävnader eller celler som har använts.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 0..1 CD_CV

Kod för den typ av resursegenskap som avses i de fall detta inte framgår av attributet värde. Exempel är blodgrupp för resursen blodpåse à 500 ml.

värde 1 ANY

Angivelse av värdet för den typ av egenskap som anges i attributet typ. Exempelvis: "AB+" för resursegenskapen "blodgrupp".

Relationer
Namn Början Slut
 har : Association
 Resurs
 Resursegenskap

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Koncept Text Resurs (inom hälso- och sjukvård)

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI