NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Individanpassad vårdprocess

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen individanpassad vårdprocess håller information om den vårdprocess som är anpassad för en enskild patient. En individanpassad vårdprocess kan utgöras av en eller flera standardiserade vårdprocesser i kombination som används för en specifik patient i syfte att förebygga, identifiera, utreda och behandla ett eller flera hälsoproblem eller hälsotillstånd. En individanpassad vårdprocess kan omfatta ett eller flera vårdåtaganden hos en eller flera vårdgivare. Den individanpassade vårdprocessen startas av en vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part.

 

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 1 II

Angivelse av identitetsbeteckning för den individanpassade vårdprocessen.

Relationer
Namn Början Slut
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal
 Individanpassad vårdprocess
 initierar : Association
 Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part
 Individanpassad vårdprocess

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Individanpassad process
Koncept Text Individanpassad vårdprocess

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI