NI

Vy annan person

Klass - Målsägande

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som blivit utsatt för ett brott eller lidit skada på grund av ett brott.

 

I tillämpliga fall ska det dokumenteras om målsägande, som enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i vissa fall ska ges möjlighet att bli underrättad till exempel när en patient som är föremål för rättspsykiatrisk vård har lämnat vårdenheten utan tillstånd.

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Annan person
 Målsägande

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram
NI