NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Roll för plats

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen Roll för plats håller information om den roll som en plats kan ha. Exempelvis kan en viss plats fungera både i rollen som sjukhus (för patient) och i rollen som arbetsplats (för hälso- och sjukvårdspersonal). Exempel som särskilt pekas ut som roll för plats som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är sjukhus, särskilt boende och ordinärt boende.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 0..1 CD_CV

Kod för den typ av roll som avses, exempelvis sjukhus, ordinärt boende, arbetsplats eller skola.

Relationer
Namn Början Slut
 antar : Association
 Plats
 Roll för plats
  : Generalization
 Roll
 Roll för plats

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI