NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Omgivningsfaktorer

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar.

Omgivningsfaktorerna kan påverka brukarens tillstånd.

Exempel på omgivningsfaktorer är boendemiljö, arbetsmiljö och psykosocial miljö.

Relationer
Namn Början Slut
 dokumenteras som : Association
 Omgivningsfaktorer
 Uppgift i personakt
 kan påverka : Association
 Omgivningsfaktorer
 Tillstånd (inom socialtjänst)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Omgivningsfaktorer
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till ”känd förekomst”, attributet värde samt vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI