NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Patientjournal

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

I patientjournalen dokumenteras olika uppgifter, som till exempel observerade hälsotillstånd eller vidtagna åtgärder. En journalhandling kan ses som en samling uppgifter som fungerar som en enhet.

Journalhandling definieras i termbanken som ’handling som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder ’och har anmärkningen: ’Exempel på journalhandlingar är röntgenbilder, olika former av anteckningar, ljudupptagningar.  Endast uppgifter som är relevanta för en god och säker vård av patienten bör dokumenteras i en patientjournal.'

Relationer
Namn Början Slut
 dokumenteras i : Association
 Uppgift i patientjournal
 Patientjournal
 avser : Association
 Patient
 Patientjournal
 ansvarar för : Association
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)
 Patientjournal
 är en del av : Association
 Patientjournal
 Journalhandling

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Patientjournal i Socialstyrelsens termbank
en eller flera journalhandlingar som rör samma patient
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Motsvaras i informationsmodellen Text Samtliga uppgifter i en patientjournal för en patient

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI