NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Plats

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Avgränsad geografisk eller fysisk yta med välbestämt läge. Här avses plats ur ett geografiskt eller fysiskt perspektiv, inte ur ett organisations- eller verksamhetsperspektiv. Exempel som särskilt pekas ut som plats som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är plats för dödsfall. Andra exempel kan vara väg där olycka skett, korridor eller rum där en patient befinner sig.

 

En plats kan anta olika roller, exempelvis fungera både i rollen som sjukhus (för patient) och i rollen som arbetsplats (för hälso- och sjukvårdspersonal). Exempel som särskilt pekas ut som roll för plats som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är sjukhus, särskilt boende och ordinärt boende.

Relationer
Namn Början Slut
 utförs på : Association
 Plats
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 befinner sig på : Association
 Plats
 Patient

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Plats

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI