NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Läkemedel

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Här avses de läkemedel som hanteras inom hälso- och sjukvård.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Läkemedel
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Läkemedel i Socialstyrelsens termbank
substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos

Anmärkning:
Inkluderar även naturläkemedel, växtbaserade läkemedel, homeopatiska läkemedel och vissa utvärtes läkemedel.
Motsvaras i informationsmodellen Text Resurs med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI