NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Risktillstånd

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Potentiellt hälsotillstånd som en patient löper risk att drabbas av.

Exempel på risktillstånd är ögonsjukdom till följd av en diagnostiserad diabetes. Ofta krävs vissa förebyggande hälso- och sjukvårdsåtgärder för att undvika att vissa risktillstånd uppstår, exempelvis primär- eller sekundärprevention.

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Risktillstånd
 Potentiellt hälsotillstånd

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till ”i riskzon för” för samt attributet värde och vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI