NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Genomförandeplan vid placering av barn och unga

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Individuell plan inom socialtjänst som beskriver hur den beslutade vården ska genomföras vid placering av ett barn eller en ung person. Denna typ av genomförandeplan finns reglerad i 11 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen, SoL.

 

Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kommer att ses över.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Genomförandeplan vid placering av barn och unga

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsplan
Motsvaras i informationsmodellen Text Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI