NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Aktualisering

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen aktualisering håller information om det att en omständighet som kan föranleda en åtgärd av socialnämnden kommer till dess kännedom.

Aktualisering kan initiera en individanpassad process i socialtjänst.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 1 CD_CV

Kod för det sätt på vilket aktualiseringen har skett, det vill säga ansökan om bistånd, anmälan, begäran om LSS-insats eller information på annat sätt.

tidpunkt 1 TS

Angivelse av tidpunkt då information som låg till grund för aktualiseringen kom till socialnämndens kännedom.

metod 0..1 CD_CV

Kod för hur uppgifterna som låg till grund för aktualiseringen har lämnats till nämnden, exempelvis per telefon eller vid besök.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Uppgift i personakt
 Aktualisering
 initierar : Association
 Aktualisering
 Individanpassad process i socialtjänst
  : Generalization
 Uppgift i personakt
 Aktualisering

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsinitiering
Koncept Text Aktualisering, Anmälan, Ansökan om bistånd, Begäran om LSS-insats och Information på annat sätt

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI