NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Vårdkontakt

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 dokumenteras som : Association
 Uppgift i patientjournal
 Vårdkontakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Vårdkontakt i Socialstyrelsens termbank
kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs

Anmärkning: Exempel på vårdkontakter är vårdtillfälle, öppenvårdsbesök, hemsjukvårdsbesök och distanskontakt.
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Motsvaras i informationsmodellen Text Vårdkontakt

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI