NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Vårdenhet

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 Vårdenhet
 är en del av : Association
 Vårdenhet
 Vårdgivare
 är en : Association
 Vårdenhet
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)
 kan besluta att göra : Association
 Vårdenhet
 Vårdåtagande

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Vårdenhet i Socialstyrelsens termbank
organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård
Anmärkning: Bedömningen av vad som anses vara en vårdenhet sker idag inte med enhetliga nationella principer utan varje huvudman avgör avgränsningen i det enskilda fallet. Vårdenhet kan vara t.ex. vårdcentral, sjukhus, klinik, basenhet, mottagning, vårdavdelning eller motsvarande.
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Organisation (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Organisation med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI