NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Individanpassad vårdprocess

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Den individanpassade vårdprocessen startas av en vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part.

Relationer
Namn Början Slut
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal
 Individanpassad vårdprocess
 initierar : Association
 Vårdbegäran från tredje part
 Individanpassad vårdprocess
 initierar : Association
 Individanpassad vårdprocess
 Vårdbegäran för egen räkning
 kan baseras på : Association
 Individanpassad vårdprocess
 Standardiserad vårdprocess

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Individanpassad vårdprocess i Socialstyrelsens termbank
vårdprocess som är anpassad för en enskild patient

Anmärkning: En individanpassad vårdprocess kan baseras på en eller flera standardiserade vårdprocesser i kombination som används för en specifik patient i syfte att förebygga, identifiera, utreda och behandla ett eller flera hälsoproblem eller hälsotillstånd. En individanpassad vårdprocess kan omfatta ett eller flera vårdåtaganden.
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Individanpassad process (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Individanpassad vårdprocess

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI