NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Behov

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Anspråk hos brukaren på att få hjälp med något denne inte klarar på egen hand. Exempel är behov av hjälp med matlagning eller behov av stöd att komma ur ett missbruk.

Behovet kan uppfyllas med hjälp av insatser i form av hemtjänst (där matlagning kan ingå) eller placering på ett behandlingshem för missbrukare.

Behovet kan vara bedömt av olika aktörer, exempelvis socialtjänstpersonal, brukaren eller någon person som är relaterad till brukaren.

Relationer
Namn Början Slut
 beskriver : Association
 Aktualisering
 Behov
 har : Association
 Brukare
 Behov
 uttrycker vad som behövs för att uppnå : Association
 Behov
 Måltillstånd (inom socialtjänst)
 kan helt eller delvis tillgodoses av : Association
 Behov
 Individuellt inriktad insats

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till "känd förekomst", attributet värde samt vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI