NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part håller information om vårdbegäran från patient, företrädare för patient eller tredje part.

 

Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part initierar den individanpassade vårdprocessen. I denna klass dokumenteras även orsaken till vårdbegäran.

 

Det finns en speciell typ av vårdbegäran för egen räkning som gäller att patienten vänder sig till specialistvården utan att gå via primärvården. Detta har vardagligt olika benämningar, till exempel ”egen vårdbegäran” eller ”egenremiss”. Sådana benämningar bör undvikas i fackspråket.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
orsakskod 0..1 CD_CV

Kod för den orsak som avses.

Om det är en vårdbegäran för egen räkning används kod för kontaktorsak.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal
 Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part
 initierar : Association
 Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part
 Individanpassad vårdprocess
  : Generalization
 Vårdbegäran
 Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsinitiering
Koncept Text Kontaktorsak och Vårdbegäran för egen räkning

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI