Annan person

Annan person länk

Hoppa till:
:Association :Association :Association :Association :Association :Association :Association :Association :Association :Association :Association :Association :Association Annan person:Class Närstående:Class Företrädare:Class Anhörig:Class Förvaltare:Class God man:Class Ombud:Class Förmyndare:Class Vårdnadshavare:Class Sambo:Class Registrerad partner:Class Maka:Class Make:Class Målsägande:Class

Begreppslista
Begrepp Beskrivning
  Annan person

Person som på något sätt är relaterad till vård- och omsorgstagaren men inte är vård- och omsorgstagare eller vård- och omsorgspersonal.

Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare.

  Närstående
  Företrädare

Person som är utsedd att företräda en enskild i rättsliga frågor eller i vissa fall även på annat sätt än rättsligt sörja för den enskilde. Det kan innebära att se till att den enskilde får den vård som han eller hon behöver. I vissa fall leder företrädarskapet till att den enskildes rättshandlingsförmåga kan begränsas.

Exempel på företrädare som särskilt pekas ut som personer som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är god man, förvaltare, vårdnadshavare och ombud. En förmyndare är också en typ av företrädare, men pekas inte särskilt ut som person som det ska dokumenteras om. 

  Anhörig

Exempel på anhöriga som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall är make/maka, registrerad partner och sambo.

  Förvaltare
  God man
  Ombud
  Förmyndare
  Vårdnadshavare

Den vårdnadshavare som utses av domstol kallas särskilt förordnad vårdnadshavare.

  Sambo

Person som stadigvarande bor tillsammans med en annan person i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

  Registrerad partner

Person som lever med annan person av samma kön och där parterna har låtit registrera sitt partnerskap.

  Maka

Kvinnlig part i äktenskap.

  Make

Manlig part i äktenskap.

  Målsägande

Person som blivit utsatt för ett brott eller lidit skada på grund av ett brott.

 

I tillämpliga fall ska det dokumenteras om målsägande, som enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i vissa fall ska ges möjlighet att bli underrättad till exempel när en patient som är föremål för rättspsykiatrisk vård har lämnat vårdenheten utan tillstånd.