Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - initierar

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part
Till
 Individanpassad vårdprocess
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram