Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - dokumenteras inom

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Uppgift i personakt
Till
 Individanpassad process i socialtjänst
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram