Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - kan besluta att göra

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Vårdenhet
Till
 Vårdåtagande
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram