Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - syftar till att uppnå

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård)
Till
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård)
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Ospecificerat
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram